01134724941

info@arderezaee.com

مازندران - نکا

کیلومتر 2 جاده نیروگاه

شنبه تا پنج شنبه

09:00 تا 22:00


آرد سنگک :آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود. این آرد در تولید آرد سنگگ مورد استفاده قرار میگیرد.

مدت ماندگاری محصول در شرایط بهینه و مناسب ( رطوبت نسبی ۶۵-۶۰% و دمای حداکثر ۲۰ سیلیوس ) می توان حداکثر ۲ ماه نگهداری نمود.

در شرایط عادی حداکثر ۱ ماه.

ویژگی های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی فرآورده های نهایی – آرد سنگگ

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تلگرام فیس بوک