01134724941

info@arderezaee.com

مازندران - نکا

کیلومتر 2 جاده نیروگاه

شنبه تا پنج شنبه

09:00 تا 22:00


آرد تافتون و لواش :آردی است که از آندوسپرم تهیه شده است. این آرد برای پخت انواع نان های سنتی و تخت از جمله: لواش و تافتون مورد استفاده قرار میگیرد.

مدت ماندگاری محصول در شرایط بهینه و مناسب ( رطوبت نسبی ۶۵-۶۰% و دمای حداکثر ۲۰ سیلیوس ) می توان حداکثر ۲ ماه نگهداری نمود.

در شرایط عادی حداکثر ۱ ماه.

ویژگی های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی فرآورده های نهایی – آردتافتون و لواش

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تلگرام فیس بوک